Museu Municipal d'Almassora

Vitrina 9
250 - 120 aC

Figuració d’un soterrament infantil, amb uns maniquins i les restes d’un nounat. Representa una família ibèrica davant la pèrdua d’un fill en nàixer. La mortalitat infantil era molt alta; els nounats eren soterrats a l’interior de l’habitatge, sota el pis; possiblement, correspon a un ritus de fecunditat femenina, una petició de nous naixements.


1. Enterrament infantil

Estat de conservació: Restaurat.
Dimensions: L 45 cm.
Núm. d’inventari: 38400
Núm. catàleg 2002: 54
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle II aC
Descripció: Es tracta d’un nounat o fetus a terme, que conserva gran part de l’esquelet, tot i la fragilitat dels ossos. Després de l’estudi anatòmic no es va poder concloure quin era el seu sexe. Va aparèixer al subsòl d’un habitatge ibèric, del segle II aC, en posició encongida.