Museu Municipal d'Almassora

Vitrina 8
250 - 150 aC

A més d’un pes de teler, conté restes ceràmiques de l’ibèric final: plats, el cul d’un morter amb pedretes incrustades, caliciformes i una àmfora ibèrica per a transportar i guardar cervesa. Totes les peces ceràmiques van ser fabricades a torn, motiu pel qual presenten una factura tan fina.

Vista anterior

Vista anterior


Vista posterior

Vista posterior


1. Cul d’un morter

Estat de conservació: Restaurat.
Dimensions: H 7,4 cm; Dmx 20 cm; Dbs 6,7 cm.
Núm. d’inventari: 79973
Núm. catàleg 2002: no inclòs
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: 200-150 aC
Descripció: Peu i base de morter amb incrustacions de pedretes en la part interior per a incrementar l’acció de la picada.

TORNAR AMUNT2. Plat font

Estat de conservació: Restaurat.
Dimensions: H 6,2 cm; Dmx 19,8 cm.
Núm. d’inventari: 79974
Núm. catàleg 2002: no inclòs
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: 200-150 aC
Descripció: Peça plana i oberta modelada amb argila de color clar i cuita en atmosfera oxidant. De perfil i llavi plans, descansa en una base de peu anellat, decorada tant en l’interior com en l’exterior amb bandes i filets de color rogenc.

TORNAR AMUNT3. Plat amb llavi caigut

Estat de conservació: Restaurat.
Tipologia: A.III.8.1.1 (MATA, BONET, 1992, p. 134).
Dimensions: H 3,5 cm; Db 22,5 cm; Dbs 6,4 cm; L llavi 1,5 cm; Gpd 0,5 cm.
Núm. d’inventari: 48566
Núm. catàleg 2002: 114
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: 200-150 aC
Descripció: Peça plana i oberta modelada amb argila de color clar i cuita en atmosfera oxidant. De perfil pendent, amb el llavi caigut, descansa en una base de peu anellat. Devia imitar models de plats procedents de la Campània (Itàlia) i presenta dos ressalts en la cara interna del plat.

TORNAR AMUNT4. Plat amb llavi caigut

Estat de conservació: Restaurat.
Tipologia: A.III.8.1.1 (MATA, BONET, 1992, p. 134).
Dimensions: H 3,8 cm; Db 23,2 cm; Dbs 10,5 cm; L llavi 2,2 cm; Gpd 0,6 cm.
Núm. d’inventari: 41551
Núm. catàleg 2002: 113
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: 200-150 aC
Descripció: Recipient obert i pla modelat en un torn amb argila de color clar i de cocció oxidant. Té un perfil pendent amb el llavi caigut i descansa sobre una base de peu anellat. Aquest plat devia imitar els models d’importació, més concretament la ceràmica campaniana. Com a elements destacats trobem dos ressalts en la superfície interior del plat mentre que en el llavi apareixen dues perforacions precocció, cosa que ens indica que aquest tipus de peça es penjaria en la paret.

TORNAR AMUNT5. Plat

Estat de conservació: Restaurat.
Dimensions: H 4,4 cm; Db 13 cm; Dbs 4,2 cm; Dmx 13,6; Gpd 0,4 cm.
Núm. d’inventari: 64583-85
Núm. catàleg 2002: no inclòs
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: 200-150 aC
Descripció: Peça plana i oberta modelada amb argila de color rogenc i cuita en atmosfera oxidant. De perfil pla i llavi entrant, descansa en una base de peu anellat, decorada tant en l’interior com en l’exterior amb bandes de color rogenc.

TORNAR AMUNT6. Plat amb la vora exvasada

Estat de conservació: Restaurat.
Tipologia: A.III.8.1.2 (MATA, BONET, 1992, p. 134).
Dimensions: H 4,3 cm; Db 14,1 cm; Dbs 3,5 cm; Gpd 0,4 cm.
Núm. d’inventari: 43475
Núm. catàleg 2002: 99
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Finals del segle III aC
Descripció: Xicotet plat obert i pla modelat a torn amb argila de color clar i cocció oxidant. De perfil bombat i vora exvasada, llavi pla i base de peu anellada. Cal destacar dos xicotets orificis que es van practicar, prèviament a la cocció, en el llavi del plat per a poder penjar-lo. També resulta interessant la decoració il·lustrada en un to roig vinós. En la cara interna del plat tenim tota l’extensió del llavi pintada amb una banda i seguida d’una sanefa de grups d’arcs concèntrics. Després trobem una banda emmarcada entre dos filets i des del filet interior apareix una altra sanefa de grups d’arcs concèntrics. En la superfície exterior del plat es disposa una banda a la meitat del cos que completa l’esquema decoratiu.
Bibliografia: CLAUSELL, IZQUIERDO I ARASA (2000), p. 89.

TORNAR AMUNT7. Plat sense vora diferenciada

Estat de conservació: Restaurat.
Tipologia: A.III.8.3.1 (MATA, BONET, 1992, p. 134).
Dimensions: H 4 cm; Db 10,1 cm; Dbs 3,6 cm; Gpd 0,4 cm.
Núm. d’inventari: 44127
Núm. catàleg 2002: 98
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Finals del segle III aC
Descripció: Recipient obert i pla, tornejat amb argila de color clar i cuit en atmosfera oxidant. Presenta les parets lleugerament convexes, per la qual cosa s’anomena en casquet. Amb la vora sense diferenciar i el llavi arrodonit, s’assenta sobre una base de peu anellat. Decorada d’una forma senzilla, en l’interior trobem una banda emmarcada per dos filets rojos i en la superfície externa apareixen dues bandes del mateix color, una davall del llavi i l’altra a meitat del cos.
Bibliografia: CLAUSELL, IZQUIERDO I ARASA (2000), p. 89.

TORNAR AMUNT8. Placa protectora de gres roig per a arquer

Estat de conservació: Bo.
Dimensions: L 6,6 cm; A 2 cm; G 0,9 cm.
Núm. d’inventari: 49736
Núm. catàleg 2002: 154
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: 1100-1000 aC
Descripció: Placa de forma rectangular de gres roig, en els extrems de la qual es van realitzar unes mosses profundes que devien servir per a subjectar-la a les corretges i col·locar-la en el canell de la mà que sostenia l’arc per a evitar la fregada de la corda en disparar la fletxa. La superfície és totalment polida.

TORNAR AMUNT9. Fusaiola acèfala discoïdal decorada

Estat de conservació: Bo.
Tipologia: A.V.8.1.2 (MATA, BONET, 1992, p. 139).
Dimensions: D 3,5 cm; G 1,5 cm; D orifici 0,55 cm.
Núm. d’inventari: 46139
Núm. catàleg 2002: 148
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segles III-II aC
Descripció: Xicotet objecte modelat a mà amb argila de color clar que presenta una perforació per a equilibrar el fus durant la filatura. Aquesta peça entra en el model de fusaiola més estés, en totes les variants possibles, des de l’ibèric antic; es tracta del tipus acèfal i discoïdal. Com a tret característic, presenta un esquema decoratiu en una de les cares, realitzat en precocció mitjançant les incisions d’un punxó sobre l’argila fresca. La decoració consisteix en un anell d’incisions circulars disposades a la meitat de la cara i un esfondrament previ de la perforació de la fusaiola.

TORNAR AMUNT10. Cos de pitxer decorat

Estat de conservació: Sense restaurar.
Tipologia: A.III.2.2.1 (MATA, BONET, 1992, p. 132).
Dimensions: Hmc 11,1 cm; Dmx 12,5 cm; Gpd 0,5 cm.
Núm. d’inventari: 36870
Núm. catàleg 2002: 101
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Finals del segle III aC
Descripció: Aquest recipient profund i tancat va ser modelat a torn amb argila de color clar, cuit en una atmosfera oxidant. El pitxer té un perfil globular, però desconeixem com seria la base ja que no s’ha conservat, igual que el coll, possiblement un coll destacat. Es caracteritza per la gran profusió decorativa que es disposa per tot el seu cos en un fris emmarcat en la part inferior per dos filets i en la part superior per un filet i una sanefa d’espirals. El fris central es troba dividit en dos panells clarament diferenciats per motius de cadeneta disposats verticalment entre dos fins filets. El panell més llarg es troba decorat amb motius vegetals de fulles d’hedra i penjants de color roig. El segon panell és més curt, de cada cantó ixen dos filets en sentit oblic que arriben al cantó oposat, que creen un espai dividit en quatre triangles de grandària desigual. En els verticals trobem un motiu estelat de vuit puntes en el superior mentre que en l’inferior aquest motiu té setze puntes. Els triangles laterals tenen els vèrtexs enfrontats i d’aquests, pel costat ample, comença un traç que es ramifica cap als altres dos vèrtexs que delimiten, junt amb el filet, l’espai del motiu de cadeneta.

TORNAR AMUNT11. Vas caliciforme de perfil globular

Estat de conservació: Restaurat.
Tipologia: A.III.4.1.2 (MATA, BONET, 1992, p. 132-133).
Dimensions: H 5 cm; Db 8 cm; Dbs 3,5 cm; Gpd 0,3 cm.
Núm. d’inventari: 36693
Núm. catàleg 2002: 106
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle III-II aC
Descripció: Xicotet recipient obert que es va modelar amb argila grisa i a torn, cuit en una atmosfera oxidant. Presenta un coll curt, destacat d’un cos de perfil globular i llavi arrodonit, que es recolza sobre una base amb òmfal.

TORNAR AMUNT12. Plat amb vora entrant

Estat de conservació: Netejada.
Tipologia: A.III.8.2.1 (MATA, BONET, 1992, p. 134).
Dimensions: H 7,7 cm; Db 22,8 cm; Dbs 10,4 cm; Gpd 0,5 cm.
Núm. d’inventari: Sense referència
Núm. catàleg 2002: 100
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Finals del segle III aC
Descripció: Recipient obert i pla modelat amb argila taronja de cocció oxidant. Aquest plat o pàtera es caracteritza per tenir un perfil troncocònic una mica bombat, amb vora entrant i llavi arrodonit. La base és lleugerament convexa i formada per un peu alt anellat. En la pàtera es plasma una decoració molt senzilla de color rogenc. La cara interna presenta, just per sota de la inflexió de la vora, un parell de filets i més cap al centre una banda ampla associada a dos filets entre els quals és pintada aquesta banda. Exteriorment els motius decoratius es componen d’un filet en el llavi i en part de la vora, així com d’una banda que recorre el peu de la base del plat. Aquest tipus de plat és una forma imitada des d’antic amb una assimilació completa en el repertori ceràmic ibèric.

TORNAR AMUNT13. Plat bol

Estat de conservació: Restaurat.
Dimensions: H 5,2 cm; Dmx 15,6 cm; Dbs 3,7 cm.
Núm. d’inventari: 64459
Núm. catàleg 2002: no inclòs
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: 200-150 aC
Descripció: Presenta les parets lleugerament convexes. Amb la vora sense diferenciar i el llavi arrodonit, s’assenta sobre una base de peu en òmfal. Decorada amb bandes, filets i formes geomètriques.
Bibliografia: CLAUSELL, IZQUIERDO I ARASA (2000), p. 101.

TORNAR AMUNT14. Pes de teler paral·lelepipèdic

Estat de conservació: Bo.
Tipologia: A.V.7.3 (MATA, BONET, 1992, p. 138-139).
Dimensions: H 11,5 cm; Ap 9,4 cm; Ad 8 cm; G 4,8 cm.
Núm. d’inventari: 65273
Núm. catàleg 2002: no inclòs
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle II aC
Descripció: Fabricat en argila i d’aspecte massís, presenta un únic orifici de suspensió; el perfil és paral·lelepipèdic, la cara inferior i superior són rectangulars. Feia de contrapès, normalment d’un teler.

TORNAR AMUNT15. Vas caliciforme de perfil globular

Estat de conservació: Restaurat.
Tipologia: A.III.4.1.2 (MATA, BONET, 1992, p. 132-133).
Dimensions: H 8,4 cm; Db 10,3 cm; Dbs 3,7 cm; Gpd 0,4 cm.
Núm. d’inventari: 48205
Núm. catàleg 2002: 107
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segles III-II aC
Descripció: Peça modelada amb argila rogenca a torn i de cocció reductora, d’ací el color fosc. De perfil globular i lleugerament sinuós, posseeix un coll curt no diferenciat que tendeix exvasat o divergent, amb llavi arrodonit. La base és del tipus umbilicat. Com a particularitat es poden apreciar nombrosos canals en la superfície, així com un polit superficial.

TORNAR AMUNT16. Botella menuda

Estat de conservació: Restaurada.
Dimensions: H 7,8 cm; Db 4,8 cm; Dbs 3 cm; Dmx 8,2 cm.
Núm. d’inventari: 79976
Núm. catàleg 2002: no inclosa
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segles III-II aC
Descripció: Peça modelada amb argila clara a torn i de cocció reductora. De perfil globular i lleugerament sinuós, posseeix un coll curt no diferenciat que tendeix exvasat o divergent, amb llavi arrodonit. La base és del tipus umbilicat.

TORNAR AMUNT17. Vas caliciforme de cos globular

Estat de conservació: Restaurat.
Tipologia: A.II.4.1.2 (MATA, BONET, 1992, p. 132-133).
Dimensions: H 7,1 cm; Db 8,5 cm; Dbs 3,4 cm; Gpd 0,3 cm.
Núm. d’inventari: 44160
Núm. catàleg 2002: 97
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Finals del segle III aC
Descripció: Vas caliciforme xicotet, de profunditat mitjana i parets fines que es va modelar a torn amb argila taronja i va estar cuit en una atmosfera oxidant. La peça, de perfil globular, es caracteritza per tenir un coll cilíndric separat del cos mitjançant el muscle arrodonit i marcat. Té el llavi rafegut i una base de peu anellat; és del tipus de caliciformes més abundants en el repertori ceràmic ibèric.

TORNAR AMUNT18. Vas caliciforme de cos globular

Estat de conservació: Restaurat.
Tipologia: A.II.4.1.2 (MATA, BONET, 1992, p. 132-133).
Dimensions: H 7,7 cm; Db 8,3 cm; Dbs 3,7 cm; Gpd 0,2 cm.
Núm. d’inventari: 48204
Núm. catàleg 2002: 96
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Finals del segle III aC
Descripció: Vas de parets molt fines modelat a torn amb argila de color clar i cocció oxidant. Es caracteritza per tenir un cos de perfil globular, d’on comença el coll cilíndric, separat pel muscle arrodonit i ben marcat. El llavi d’aquest caliciforme és rafegut; tot el vas reposa en una base de peu anellat. No presenta decoracions, la qual cosa és molt corrent en aquest tipus de peces.

TORNAR AMUNT19. Àmfora ibèrica amb el muscle arrodonit

Estat de conservació: Restaurada.
Tipologia: A.I.1.2.3 (MATA, BONET, 1992, p. 124-125).
Dimensions: Hmc 23 cm; Dmx 30 cm; Db 14,7 cm; Gpd 0,6 cm.
Núm. d’inventari: 38335
Núm. catàleg 2002: 115
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle II aC
Descripció: Recipient profund i tancat modelat amb argila taronja en un torn i cuit en un forn d’atmosfera oxidant. Aquesta àmfora es caracteritza per tenir el muscle arrodonit, amb una boca de llavi rodó i dues xicotetes anses de secció circular que es disposen a partir del mateix muscle. Per la tendència de les parets el perfil d’aquest recipient seria de la variant fusiforme, conegut també com del tipus d’àmfores de la costa catalana. Presenta com a elements singulars dos afonaments, realitzats per la pressió del dit del canterer abans de la cocció, en la zona d’unió de les anses amb el muscle. Igual que altres àmfores, no té base de suport, per la qual cosa l’estabilitat l’havia de donar un suport o bé devia estar clavada en el sòl. El seu ús com a recipient d’emmagatzematge i de transport és evident i prova d’això és que de les anàlisis realitzades es va obtenir que el producte que contenia l’àmfora era cervesa, en lloc del vi i oli que tradicionalment tothom pensava.
Bibliografia: JUAN-TRESSERRAS (2000), p. 103.

TORNAR AMUNT