Museu Municipal d'Almassora

Vitrina 7
250 - 120 aC

Inclou un conjunt de materials ibèrics, de la fase final del Torrelló, moment en el qual es documenten uns habitatges amb un carrer central. El material apareix dispers, hi ha metalls com el plom, recipients com els càlats (on es guardava una espècie de confitura de mel amb fruits carnosos, com les figues) amb decoracions vegetals, faunístiques (peix, au i cavall) i antropomorfes (com els dansants). Cal esmentar, finalment, un fragment d’estil (una mena de llapis per a escriure sobre una superfície blana) i una inscripció ibèrica pintada sobre la vora d’una peça ceràmica.

Vista anterior

Vista anterior


Vista posterior

Vista posterior


1. Guaspa de llança

Estat de conservació: Restaurada.
Tipologia: Tipus llarg (GARCÍA CANO, 1997, p. 209).
Dimensions: L 18 cm; Dp 1,9 cm; Dd 1 cm; Gpd 0,4 cm.
Núm. d’inventari: Sense referència
Núm. catàleg 2002: 123
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle II aC
Descripció: Guaspa llarga fabricada a partir d’una làmina de ferro batut i modelada amb la tècnica del martellejat.

TORNAR AMUNT2. Fragment de lingot de plom

Estat de conservació: Restaurada.
Dimensions: L 11 cm; G 5,6 cm.
Núm. d’inventari: 2003002
Núm. catàleg 2002: no inclòs
Procedència: Sitjar Baix - Torrelló (Almassora, Castelló)
Cronologia: Mitjan segle I aC
Descripció: Fragment d’un lingot de plom, usat per a preparar làmines.

TORNAR AMUNT3. Fragment de plom enrotllat

Estat de conservació: Neta.
Dimensions: L 2 cm; G 1,4 cm.
Núm. d’inventari: 2003003
Núm. catàleg 2002: no inclòs
Procedència: Sitjar Baix - Torrelló (Almassora, Castelló)
Cronologia: Mitjan segle I aC
Descripció: Xicotet fragment rectangular de plom que es presenta enrotllat. No es pot apreciar cap tipus d’inscripció ibèrica.

TORNAR AMUNT4. Xicoteta làmina de plom

Estat de conservació: Restaurada.
Dimensions: L 3,5 cm; A 3 cm; G 0,2 cm.
Núm. d’inventari: 39868
Núm. catàleg 2002: 124
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle II aC
Descripció: Xicotet fragment rectangular de plom que sembla doblegat sobre si mateix o plegat, amb un dels extrems corbat; presenta capes d’exfoliació en una de les cares. Durant el procés de neteja i conservació no es va poder apreciar cap tipus d’inscripció ibèrica.

TORNAR AMUNT5. Xicoteta làmina de plom

Estat de conservació: Restaurada.
Dimensions: L 4 cm; A 2,5 cm; G 0,2 cm.
Núm. d’inventari: 49544
Núm. catàleg 2002: 125
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle II aC
Descripció: Xicoteta làmina de plom batut que sembla doblegada sobre si mateixa; un dels extrems apareix lleugerament enrotllat. No s’hi observa cap resta epigràfica.

TORNAR AMUNT6. Càlat de perfil cilíndric decorat

Estat de conservació: Sense restaurar.
Tipologia: A.II.7.1.1 (MATA, BONET, 1992, p. 129-130).
Dimensions: Hmc 10,7 cm; Db 14 cm; Gpd 0,4 cm.
Núm. d’inventari: 40923
Núm. catàleg 2002: 110
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Primera meitat del segle II aC (200-150 aC)
Descripció: Càlat de profunditat mitjana modelat amb argila taronja i de cocció oxidant. El perfil és cilíndric, el més comú, amb el llavi motllurat en forma d’ànec. Destaca l’esquema decoratiu en un to roig vinós que es troba molt difuminat. En la motllura del llavi s’ha pintat un filet i el panell decoratiu principal es disposa en el cos entre una banda emmarcada per dos filets en la part superior i un filet amb banda en la part inferior, del qual destaca la desunió dels extrems. En el panell es disposa un esquema repetitiu que s’emmarca en espais rectangulars creats per l’associació d’una banda i un filet verticals. Els espais creats s’omplen amb dos semicercles concèntrics, juntament amb un motiu en ziga-zaga que completa l’escena.

TORNAR AMUNT7. Plat de vernís negre

Estat de conservació: Restaurat.
Dimensions: H 5 cm; Dmx 27 cm; Dbs 10 cm; H peu 1,4 cm.
Núm. d’inventari: 50593
Núm. catàleg 2002: no inclosa
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle II aC
Descripció: Plat de vaixella que pertany a la ceràmica coneguda amb el nom de campaniana A; realitzada a torn amb una argila rogenca de cocció oxidant amb tota la superfície de la peça coberta per un vernís de color negre que li atorga un cert reflex metàl·lic. L’origen de producció es troba en la Campània (Itàlia); es tracta d’una peça de vaixella de luxe que demostra el comerç d’aquesta zona italiana amb les terres ibèriques.
Bibliografia: ARASA, F. (2001), p. 104.

TORNAR AMUNT8. Fragment de vora de cílix escif amb inscripció

Estat de conservació: Netejat.
Tipologia: A.VI.2 (MATA, BONET, 1992, p. 140).
Dimensions: L 6 cm.
Núm. d’inventari: 48505
Núm. catàleg 2002: 176
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle II aC
Descripció: Inscripció epigràfica escrita en llengua ibèrica. Les lletres han estat pintades en roig vinós, sobre un tros de vora que correspon a l’exterior d’un cílix escif, treballat a torn amb argila marró clar. La vora també es troba pintada a l’interior amb una sanefa de dents de llop del mateix color.
Bibliografia: CLAUSELL, IZQUIERDO I ARASA (2000), p. 101.

TORNAR AMUNT9. Fragment de lebes amb una escena figurada

Estat de conservació: Bo.
Dimensions: H 15,5 cm; L 18,2 cm; Gpd 0,6 cm.
Núm. d’inventari: 38012/38019/38027
Núm. catàleg 2002: 126
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: 200-150 aC
Descripció: Es tracta d’una escena pintada sobre un fragment del cos al qual pertanyia, molt possiblement, un lebes modelat a torn amb argila taronja molt depurada i de cocció oxidant. La decoració del fragment està realitzada en color roig i és figurada; mostra una escena en un fris emmarcat entre motius geomètrics i vegetals. En la part inferior del fris trobem la típica banda entre dos filets i en la superior un únic filet sobre el qual es recolza un element fitomorf. En el fris es desenvolupa una escena protagonitzada per una figura femenina, a l’esquerra, que sosté una doble flauta o diaulos, vestida amb una túnica grossa que l’envolta sense arribar-li als peus; de l’esquena sobreïx un element indeterminat. Davant, es presenta un personatge masculí, que dansa al so de la música, caracteritzat amb alguns traços animals en anar cobert amb una indumentària, o pell d’animal, que vesteix la major part del seu cos.
Bibliografia: CLAUSELL, IZQUIERDO I ARASA (2000), p. 92-98.

TORNAR AMUNT10. Càlat de perfil cilíndric decorat

Estat de conservació: Sense restaurar.
Tipologia: A.II.7.1.1 (MATA, BONET, 1992, p. 129-130).
Dimensions: Hmc 14,1 cm; Db 15,6 cm; L llavi 2 cm; Gpd 0,5 cm.
Núm. d’inventari: 38343/40072
Núm. catàleg 2002: 117
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: 200-150 aC
Descripció: Càlat modelat a torn amb argila de color clar i de cocció oxidant, de grandària mitjana, el seu cos presenta un perfil cilíndric amb llavi d’ala plana. Aquest receptacle de caràcter polivalent presenta una decoració realitzada en un to rogenc. En la part inferior del llavi presenta un filet i en la cara plana del llavi una sanefa coneguda com a dents de llop. El cos porta un fris amb elements vegetals formats per espirals que finalitzen en volutes apuntades que ixen d’una sèrie de triangles invertits i superposats. Aquest panell es devia ubicar entre una banda emmarcada per dos filets en la part de dalt; en la de sota es devia repetir la mateixa associació.

TORNAR AMUNT11. Fitxa de color fosc

Estat de conservació: Netejada.
Dimensions: H 0,3 cm; Dmx 3,9 cm.
Núm. d’inventari: 64382
Núm. catàleg 2002: no inclòs
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle II aC
Descripció: Fragment de ceràmica de cuina, retallada i de superfícies rugoses, usada molt probablement com a fitxa de joc.

TORNAR AMUNT12. Fitxa de color clar

Estat de conservació: Netejada.
Dimensions: H 0,4 cm; Dmx 3 cm.
Núm. d’inventari: 18979
Núm. catàleg 2002: no inclòs
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle II aC
Descripció: Fragment de ceràmica ibèrica a torn, retallada i de superfícies llises, usada molt probablement com a fitxa de joc.

TORNAR AMUNT13. Copa ibèrica

Estat de conservació: Restaurada.
Tipologia: A.VI.2 (MATA, BONET, 1992, p. 140).
Dimensions: H 8,4 cm; Dmx 9,4 cm; Db 9,4 cm; Dbs 3,8 cm; Gpd 0,3 cm.
Núm. d’inventari: 48548
Núm. catàleg 2002: 102
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Finals del segle III aC
Descripció: Calze de pasta taronja i cocció en atmosfera oxidant, que la va dotar d’una coloració uniforme. La peça és de perfil globular amb el coll destacat de vora divergent i llavi arrodonit, separat del cos per un muscle marcat. El suport es realitza per mitjà d’una base lleugerament còncava de peu anellat; té un parell d’anses de secció circular. Aquest cílix escif és una imitació de models del repertori ceràmic grec de vernís negre i es relaciona amb el servei de la taula per la qual cosa es tracta d’un element que devia completar la vaixella de taula de la cultura ibèrica. Correspon al tipus de copa més abundant en el món ibèric i presenta una profusió decorativa que ens indica un cert horror vacui. En la cara interna del llavi trobem una sanefa de dents de llop; en l’exterior es va plasmar una altra sanefa de grup d’arcs concèntrics que es disposen entre la part exterior del llavi pintat i la base del coll de la copa. El muscle apareix ressaltat amb un filet que delimita un fris amb un altre filet que corre per sota les anses, pintades amb una banda, i on una sèrie de línies obliqües creen espais més o menys romboïdals. Des del filet que passa per sota les anses fins al peu de la base apareix un embolic de traços verticals, horitzontals i oblics que conformen uns espais reticulats com una xarxa.
Bibliografia: CLAUSELL, IZQUIERDO I ARASA (2000), p. 101.

TORNAR AMUNT14. Estil, punxó per a escriure

Estat de conservació: Restaurat.
Dimensions: L total 4,5 cm; L extrem 1,4 cm; Gd 0,6 cm; Gm 0,8; Gp 0,1 cm.
Núm. d’inventari: 64404
Núm. catàleg 2002: no inclòs
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Finals del segle II aC
Descripció: Punxó d'os, treballat per a escriure sobre superfícies toves com l’argila.

TORNAR AMUNT15. Càlat de perfil cilíndric decorat

Estat de conservació: Restaurat.
Tipologia: A.II.7.1 (MATA, BONET, 1992, p. 129-130).
Dimensions: Hmc 8cm; Dmx 12 cm; Dbs 11 cm; Gpd 0,4 cm.
Núm. d’inventari: 40923-bis
Núm. catàleg 2002: 104
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Finals del segle III aC
Descripció: Aquest recipient és obert, de profunditat mitjana; un dels tipus ceràmics ibèrics més coneguts en el Mediterrani occidental. El càlat va ser modelat a torn amb argila de color clar i va ser cuit en atmosfera oxidant. Es caracteritza per un perfil cilíndric, el més comú entre els càlats, amb una base umbilicada. Aquesta peça conserva restes, poc visibles, d’una decoració de color roig a base de motius de teulats i grups d’arcs concèntrics; per sota trobem una banda entre dos filets. El més destacat, però, d’aquesta peça no és la decoració sinó l’interior perquè s’hi conserven restes orgàniques del contingut adherides a les parets que, després de les anàlisis realitzades, han resultat ser mel amb fruits carnosos. Els càlats tenien una funcionalitat domèstica i com a contenidor, per la qual cosa es tractava d’un recipient polivalent
Bibliografia: JUAN-TRESSERRAS (2000), p.103.

TORNAR AMUNT16. Fragment decorat d’una vora

Estat de conservació: Bo.
Tipologia: A.III.9 (MATA, BONET, 1992, p. 134).
Dimensions: Hmc 6,5 cm; Db 11 cm; G 0,4 cm.
Núm. d’inventari: Sense referència
Núm. catàleg 2002: 108
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segles III-II aC
Descripció: Xicotet fragment modelat a torn amb argila roja i de cocció oxidant, que pel seu perfil podia haver estat un bol. Allò més particular d’aquest fragment és la decoració d’un to rogenc que, sota la vora de la peça amb llavi arrodonit, s’emmarca en un espai delimitat per un filet al costat del llavi i un filet associat a una banda en la part inferior. De la decoració pintada amb motius geomètrics triangulars, destaca un cap d’au del qual es distingeix clarament el bec, lleugerament arquejat cap avall, i l’ull, perfilat mitjançant un traç curt i recte.

TORNAR AMUNT17. Fragment decorat

Estat de conservació: Bo.
Dimensions: H 5,5 cm; A 5,6 cm; Gpd 0,7 cm.
Núm. d’inventari: Sense referència
Núm. catàleg 2002: 105
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segles III-II aC
Descripció: Sobre la cara exterior d’un recipient l’artista ibèric va pintar un magnífic cap de cavall –al qual li manca la zona de la boca– de color roig; destaquen les dues orelles ertes com dos triangles, i un expressiu ull indicat amb un punt i envoltat, en la part inferior, per dues línies de traços verticals. La crinera de l’animal s’ha representat amb semicercles, en la base del cap apareix una línia amb separacions verticals que marca la unió del cap amb el coll, on apareixen motius serpentins. Com a element decoratiu complementari apareix, al costat del front del cavall, un semicercle o mitja lluna amb motius serpentiformes. Aquesta il·lustració és una excel·lent mostra d’art pictòric ibèric figurat que es va plasmar sobre el cos d’un recipient ceràmic gran, potser un lebes o gerra que, modelada a torn amb argila taronja i de cocció oxidant, es va cobrir amb galba blanca en la cara exterior.

TORNAR AMUNT18. Càlat de perfil cilíndric decorat

Estat de conservació: Sense restaurar.
Tipologia: A.II.7.1.1 (MATA, BONET, 1992, p 129-130).
Dimensions: Hmc 9,3 cm; Db 16,8 cm; Gpd 0,4 cm.
Núm. d’inventari: 44260
Núm. catàleg 2002: 128
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: 200-150 aC
Descripció: Càlat modelat a torn amb argila rogenca i de cocció oxidant. De perfil cilíndric, amb llavi motllurat en forma d’ànec. Destaca la decoració monocroma roja que es disposa en el llavi i l’ocupa totalment per mitjà d’un gros filet. En el cos es desenvolupa l’escena marítima emmarcada per un filet, dalt, i per una banda entre filets, baix. En el fris es pot apreciar clarament la forma d’un peix, en l’interior de la qual es disposen traços corbs que simbolitzen les escates. El peix es troba rodejat amb el que semblen ser motius vegetals. Sota la figura trobem un curiós element que es compon d’un estel de dotze puntes del qual ix una línia serpentiforme.
Bibliografia: CLAUSELL, IZQUIERDO I ARASA (2000), p. 89.

TORNAR AMUNT19. Càlat de perfil cilíndric decorat

Estat de conservació: Sense restaurar.
Tipologia: A.II.7.1.1 (MATA, BONET, 1992, Pp 129-30).
Dimensions: H 15 cm; Db 17,6; L llavi 2 cm; Gpd 0,4 cm.
Núm. d’inventari: 39662/37989/39663
Núm. catàleg 2002: 116
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: 200-150 aC
Descripció: Càlat d’argila de color clar i cocció oxidant que va ser modelat a torn. De perfil cilíndric, té una base còncava o umbilicada i un llavi d’ala plana. Destaca la decoració, de color rogenc, que es desenvolupa per tota la peça. En la part interior del càlat, al costat del llavi, apareix plasmat un filet i sobre aquest, una sanefa de dents de llop. En el cos es disposa la decoració en una fris central de dos panells, emmarcats, tant dalt com baix, per l’associació de banda entre dos filets. El motiu central de la separació són dos mitjos rombes enfrontats i amb un motiu serpentí que els creua verticalment. Els dos panells presenten decoracions de motius vegetals i espirals. Es van extraure mostres de les parets per a estudiar i esbrinar quin devia ser el contingut: el resultat va ser que s’hi contenien mel amb fruits carnosos.
Bibliografia: JUAN-TRESSERRAS (2000), p. 103.

TORNAR AMUNT