Museu Municipal d'Almassora

Vitrina 6
650 - 620 aC

Enllaça amb el conjunt de la vitrina 2.4 i presenta una peça d’una grandària considerable, de perfil cilíndric, que podria correspondre a un rusc d’abelles, atès que, en la part inferior, presentava un orifici menut. En la base, apareixen també quatre potes curtes i allargades, mentre que, en la part superior, hi trobem tres anses horitzontals.


1. Possible rusc d’abelles

Estat de conservació: Restaurat.
Dimensions: H 48,2 cm; Dmx 26 cm; Db 21,9-24,5 cm; Gpd 0,9 cm; L potes 5,5-8 cm; G potes 1,4 cm.
Núm. d’inventari: 50535
Núm. catàleg 2002: 80
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Mitjan segle VII aC
Descripció: Recipient modelat a mà, en argila rogenca i desgreixant de quarsita i calcita, cuit en atmosfera reductora. Aquesta peça, que podria correspondre a un rusc d’abelles, atès que, en la part inferior, presentava un orifici menut, resulta peculiar pel perfil i la forma tubular o cilíndrica, que mostra un lleuger bombament en la part central del cos. De llavi pla, disposa en la base d’uns elements distintius que li confereixen una certa singularitat perquè tot i ser plana, i amb l’engrossiment extern, disposa de quatre potes de longitud diversa que es troben disposades ordenadament. Aquest contenidor es completa amb tres elements de prensió formats per tres anses de cinta disposades paral·lelament a la vora de la peça en la part superior.