Museu Municipal d'Almassora

Vitrina 4
650 - 620 aC

Presenta tres peces elaborades a mà, també enllaçades amb les vitrines 2.1, 2.3 i 2.6, ja que aquest moment d’ocupació del Torrelló és ric en materials arqueològics, atès que els seus habitants l’abandonen a causa d’un conflicte bèl·lic i deixen escampats els estris, simplement preocupats per salvar la seua integritat física.


1. Plat troncocònic

Estat de conservació: Restaurat.
Dimensions: H 8,4-10 cm; Db 25,6 cm; Dbs 9,9-10,2 cm; Gpd 0,7 cm.
Núm. d’inventari: 50516
Núm. catàleg 2002: 88
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VII aC
Descripció: Peça de ceràmica modelada a mà, d’aquí la variabilitat d’algunes mesures, amb argila roja i abundant desgreixant de calcites, que va ser cuita en atmosfera reductora. De perfil troncocònic, amb la base anellada i el llavi arrodonit. llò més peculiar de la peça és que presenta quatre elements de suspensió o anses que comencen del mateix llavi de la peça. Les dues anses més destacades són de cinta i secció quadrangular, mentre que les altres dues són llengüetes verticals amb perforació. L’acabat de la superfície és un brunyit.

TORNAR AMUNT2. Atuell de perfil globular

Estat de conservació: Restaurada.
Dimensions: H 19,6-21,5 cm; Dmx 20 cm; Db 15,3 cm; Dbs 9 cm; Gpd 0,4 cm.
Núm. d’inventari: 55702
Núm. catàleg 2002: 92
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Final del segle VII aC
Descripció: Atuell realitzat amb argila marró i cocció reductora. De perfil totalment globular, descansa sobre una base de peu anellat, amb coll recte i llavi divergent; de superfície brunyida, potser va estar esgrafiat.

TORNAR AMUNT3. Copa de perfil caliciforme

Estat de conservació: Restaurada.
Dimensions: H 10,4 cm; Db 14,5 cm; H coll 2,8 cm, Dbs 7,6 cm; H base 1,6 cm; Gpd 0,7 cm.
Núm. d’inventari: 60540
Núm. catàleg 2002: 87
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Mitjans del segle VII aC
Descripció: Copa modelada a mà amb argila marró rogenca, amb desgreixant de calcita i cocció reductora. De perfil globular amb el muscle marcat, d’on comença el coll lleugerament divergent o exvasat; el llavi disposa de vorell. La base, anellada amb el peu curt, conserva l’inici d’una ansa de cinta. La superfície és espatulada.

TORNAR AMUNT