Museu Municipal d'Almassora

Vitrina 1
650 - 620 aC

Consta d’un conjunt de diverses àmfores fenícies provinents de l’actual província de Màlaga. Arriben fins a la costa local mitjançant el comerç marítim del Mediterrani i, des d’ací, fins al Torrelló, que en aquestes dates podria ser un centre d’intercanvi d’aquests productes amb l’interior. L’estudi del contingut d’aquestes peces ens ha permès establir l’existència d’un comerç de vi i també de salsa de peix (garum).


1. Àmfora fenícia

Estat de conservació: Restaurada.
Tipologia: T-10.1.2.1 (RAMÓN, 1995, p. 230-231).
Dimensions: H 65 cm; Dmx 42 cm; Db 12 cm; D ansa 2,9 cm; H llavi 2,3 cm; H muscle des del llavi 12,5 cm.
Núm. d’inventari: 50652
Núm. catàleg 2002: 165
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Mitjan del segle VII aC
Descripció: Recipient de transport i emmagatzematge profund, tancat i sense peu. Es tracta d’una àmfora modelada amb argila roja i de cocció oxidant. El perfil és globular i panxut en el terç inferior de la peça, amb un llavi gros de projecció vertical i oblic divergent, amb parets sinuoses. Disposa de dues anses de secció circular l’arrancada superior de les quals s’ubica sobre l’esquena en forma de carena i l’inferior en la part alta del cos, de forma que les anses adopten una projecció lleugerament obliqua i alçada. Es caracteritza per tindre una base de perfil ogival que no presenta peu, d’aquesta manera aconsegueix l’estabilitat mitjançant algun tipus de suport o perquè devia estar clavada en el sòl. És d’un dels models d’àmfores més importants, evolucionat a partir d’un altre més antic, que es produïa a partir de la primera meitat del segle VII aC en els assentaments fenicis del sud-est de la península ibèrica i que va conèixer una gran expansió comercial.

TORNAR AMUNT2. Àmfora fenícia

Estat de conservació: Restaurat.
Tipologia: T-10.1.2.1 (RAMÓN, 1995, p. 230-231).
Dimensions: Hmc 47 cm; Dmx 34,6 cm; Db 11,5 cm; D ansa 3 cm; H llavi 1,9 cm; H muscle des del llavi 9 cm.
Núm. d’inventari: 50537
Núm. catàleg 2002: 171
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Mitjan segle VII aC
Descripció: Fragment d’àmfora, aproximadament 2/3 de la part superior, modelada a torn amb argila grisa i desgreixant de feldspats i miques. La cocció oxidant li proporciona una certa tonalitat rogenca. El perfil és el característic globular; presenta el llavi recte, lleugerament divergent i còncau en la cara interna. Només li resta una ansa de les dues originals, de secció circular i amb una projecció obliqua i alçada. L’arribada a Torrelló d’aquesta àmfora s’inscriu en els circuits comercials que, des del sud-est andalús arribaven al llevant mediterrani de la península ibèrica.

TORNAR AMUNT3. Àmfora fenícia

Estat de conservació: Restaurada.
Tipologia: T-10.1.2.1 (RAMÓN, 1995, p. 230-231).
Dimensions: H 67 cm; Dmx 46 cm; Db 12,2 cm; D ansa 2,3 cm; H llavi 1,2 cm; H muscle des del llavi 9,3 cm.
Núm. d’inventari: 50655
Núm. catàleg 2002: 166
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Mitjan del segle VII aC
Descripció: Àmfora de transport o emmagatzematge modelada a torn amb argila rogenca i de cocció oxidant. El perfil és globular i panxut en la meitat inferior de la peça. El llavi és de projecció vertical i perfil triangular. Disposa de dues anses de secció lleugerament oval, que arranquen per damunt del muscle de la carena i s’uneixen al cos en la part superior; aquestes anses presenten una disposició lleugerament obliqua i alçada respecte a la peça. La base és de perfil ogival. Aquesta àmfora va arribar al Torrelló del Boverot per mitjà de l’expansió comercial fenícia per la Mediterrània occidental, des de les àrees de producció fenícies ubicades al sud peninsular.

TORNAR AMUNT4. Àmfora fenícia

Estat de conservació: Restaurada.
Tipologia: T-10.1.2.1 (RAMÓN, 1995, p. 230-231).
Dimensions: Hmc 56 cm; Dmx 39 cm; Db 11,8 cm, D ansa 2,5 cm; H llavi 1,9 cm; H muscle des del llavi 8 cm.
Núm. d’inventari: 50657
Núm. catàleg 2002: 172
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Mitjan del segle VII aC
Descripció: Recipient d’emmagatzematge i transport, profund i tancat modelat a torn amb argila roja i desgreixant de calcites i miques, cuit en atmosfera oxidant. El perfil és globular i el llavi es recolza sobre l’esquena del receptacle, de tendència vertical, lleugerament divergent i còncau en la cara interna. Les anses, de secció circular, es troben en posició obliqua i alçada, arranquen de la vora de la carena del muscle i s’uneixen al cos en la part superior.

TORNAR AMUNT5. Àmfora fenícia

Estat de conservació: Restaurada.
Tipologia: T-10.1.2.1 (RAMÓN, 1995, p. 230-231).
Dimensions: H 66 cm; Dmx 38 cm; Db 10,5 cm; D ansa 2,6 cm; H llavi 1,9 cm; H muscle des del llavi 9,5 cm.
Núm. d’inventari: 50654
Núm. catàleg 2002: 168
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Mitjan del segle VII aC
Descripció: Recipient de transport i emmagatzematge, profund i tancat, modelat a torn amb argila rogenca i desgreixant de calcites i miques, cuit en una atmosfera oxidant. El perfil d’aquesta àmfora és globular i panxut en la part inferior, on trobem el diàmetre màxim. La base és de perfil ogival, presenta el llavi vertical engrossit de tendència divergent, amb forma còncava en la cara interna. Els elements de prensió són les dues característiques anses arrodonides i de secció circular que arranquen del muscle i de la part superior del cos. Cal destacar la galba groguenca de la superfície exterior.

TORNAR AMUNT6. Àmfora fenícia

Estat de conservació: Restaurada.
Tipologia: T-10.1.2.1 (RAMÓN, 1995, p. 230-231).
Dimensions: H 62 cm; Dmx 40 cm; Db 11,9 cm; D ansa 2,2 cm; H llavi 1,9 cm; H muscle des del llavi 10 cm.
Núm. d’inventari: 50658
Núm. catàleg 2002: 170
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Mitjan del segle VII aC
Descripció: Recipient d’emmagatzematge i transport, profund i tancat que va ser modelat a torn amb argila roja i cuit en una atmosfera oxidant que va crear el tipus anomenat pasta sandvitx en la massa d’aquesta àmfora. El perfil és ovoide o globular, amb base de perfil ogival i llavi de tendència vertical, divergent i còncau en la cara interior. Les dues anses, de secció circular, són més esveltes del que resulta normal en aquest tipus d’anses arrodonides; presenten una projecció obliqua i alçada respecte al muscle; el cos mostra unes canaletes suaus.

TORNAR AMUNT7. Àmfora fenícia

Estat de conservació: Restaurada.
Tipologia: T-10.1.2.1 (RAMÓN, 1995, p. 230-231).
Dimensions: H 64,5 cm; Dmx 37,6 cm; Db 11,2 cm; D ansa 2,6 cm; H llavi 1,5 cm; H muscle des del llavi 9 cm.
Núm. d’inventari: 50660
Núm. catàleg 2002: 169
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Mitjan segle VII aC
Descripció: Recipient d’emmagatzematge o transport, profund i tancat, modelat a torn amb argila roja i desgreixant de calcites i miques, de cocció oxidant. El perfil és ovoide o globular bastant uniforme i presenta la màxima amplitud en el terç inferior del cos. La base, de perfil ogival obert, mostra un llavi que es recolza directament sobre l’esquena de l’àmfora, vertical, engrossit i còncau en el perfil interior. Té dues anses de secció circular que arranquen del muscle i s’uneixen al cos en la part superior, lleugerament obliqües i alçades.

TORNAR AMUNT8. Àmfora fenícia

Estat de conservació: Restaurat.
Tipologia: T-10.1.2.1 (RAMÓN, 1995, p. 230-231).
Dimensions: Hmc 40 cm; Dmx 40 cm; Db 12,2 cm; D ansa 2,9 cm; H llavi 2 cm; H muscle des del llavi 9,8 cm.
Núm. d’inventari: 50536
Núm. catàleg 2002: 173
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Mitjan del segle VII aC
Descripció: Aquesta àmfora només conserva els 2/3 superiors. Es tracta d’un recipient profund i tancat, modelat a torn amb argila rogenca i desgreixant de calcites i miques i cuit en una atmosfera oxidant, que va suscitar el tipus de pasta sandvitx, una bicromia de pasta més rogenca en la part externa de les parets i més fosca en la interior. El perfil de la forma tendeix a ser globular, mentre que el llavi és de tendència vertical, divergent i engrossit en la part interna, que presenta un perfil còncau. Les dues anses són de secció circular i mostren una projecció obliqua i alçada respecte a la línia del cos i del muscle.

TORNAR AMUNT