Museu Municipal d'Almassora

Vitrina 6
640 - 140 aC

Dedicada exclusivament a la mort i a les formes de soterrar ibèriques. Durant tot aquest període de temps, els cossos dels difunts es cremaven en una gran pira funerària, els seus ossos i les cendres s’arreplegaven i es dipositaven en unes urnes o recipients, al costat de l’aixovar personal. Tot açò es deixava finalment en la zona establida, cementeri o necròpolis, allunyada del poblat. L’aixovar funerari es compon de les peces pròpies i exclusives de l’individu; així, trobarem diferències entre l’aixovar masculí (bàsicament guerrer) i el femení (arracades, botelles de perfum, fusaiola, etc.).


1. Urna del tipus Cruz del Negro

Estat de conservació: Restaurada.
Tipologia: Forma E-11 (GONZÁLEZ PRATS, 1983, p. 168).
Dimensions: Hc 23 cm; Dmx 24,1 cm; Dbc 15 cm; Dbs 7,4 cm; Gpd 1,5 cm.
Núm. d’inventari: 100026
Núm. catàleg 2002: 56
Procedència: Necròpolis del Torrelló del Boverot (Onda, Castelló)
Cronologia: Mitjan s. VII aC (650-625 aC)
Descripció: Urna de factura fenícia modelada a torn amb argila rogenca i desgreixant de miques i esquistos, cuita en atmosfera oxidant. Es tracta d’una peça de perfil globular i base anellada de la que no conservem la boca; de la part superior perdura l’arrencada d’una de les anses, que devien ser geminades i de secció circular. Presenta un esquema decoratiu en bandes de color roig intercalades amb grups de filets de color negre. El seu lloc d’origen cal buscar-lo en la zona andalusa.

TORNAR AMUNT2. Pitos fenici

Estat de conservació: Restaurat.
Tipologia: Forma E-13 (GONZÁLEZ PRATS, 1983, p. 168-169).
Dimensions: Hc 32 cm; Dmx 27,9 cm; Dbc 18,5 cm; Dbs 9 cm; Gpd 1,7 cm.
Núm. d’inventari: 100025
Núm. catàleg 2002: 55
Procedència: Necròpolis del Torrelló del Boverot (Onda, Castelló).
Cronologia: Mitjan segle VII aC (650-625 aC)
Descripció: Pitos modelat a torn amb argila de color rogenc amb abundant desgreixant de miques i esquistos; cuit en atmosfera oxidant. De perfil bitroncocònic, manca la boca i una part de les anses, que devien ser geminades, de secció circular. La base és anellada i mostra una decoració realitzada en bicromia roja i negra, que forma dos bandes amples, en roig, entre les quals es disposen grups de tres filets negres. La seua procedència de fàbrica es troba en la zona del sud-est peninsular, lloc d’influència de les colònies fenícies.

TORNAR AMUNT3. Agulla de cosir

Estat de conservació: Restaurada.
Dimensions: L 6,4 cm; GP 0,2 cm; Gd 0,1 cm
Núm. d’inventari: 100030
Núm. catàleg 2002: 61
Procedència: Necròpolis del Torrelló del Boverot (Onda, Castelló)
Cronologia: Segle II aC
Descripció: Agulla de cosir realitzada en bronze mitjançant la fosa en un motlle. La secció és circular i posseeix en la part proximal un forat per a passar el fil de cosir. En procedir d’un enterrament, és considerada com un element d’aixovar funerari, probablement femení.

TORNAR AMUNT4. Anella de secció circular

Estat de conservació: Restaurada.
Dimensions: D 2,4 cm.
Núm. d’inventari: 100031
Núm. catàleg 2002: 62
Procedència: Necròpolis del Torrelló del Boverot (Onda, Castelló)
Cronologia: Segle II aC
Descripció: Peça circular de bronze, fabricada en un motlle. De secció també circular, va aparèixer com a element d’aixovar funerari possiblement associat a algun tipus de penjoll o cinturó.

TORNAR AMUNT5. Fíbula anul·lar

Estat de conservació: Restaurada.
Tipologia: Tipus 4b-Var.I (INIESTA SANMARTÍN, 1983, p. 129-30).
Dimensions: H 1,2 cm; D anell 3,8 cm; L agulla 1,6 cm.
Núm. d’inventari: 100033
Núm. catàleg 2002: 64
Procedència: Necròpolis del Torrelló del Boverot (Onda, Castelló)
Cronologia: Segle IV aC
Descripció: Fíbula anul·lar hispànica, amb pont de naveta i ressort de xarnera. L’anell, com l’agulla, és de secció circular; el peu és curt i profund. Li manca la part distal de l’agulla i la meitat de l’anell. Realitzada mitjançant la fosa en bronze i abocament en motlle, aquesta fíbula, una peça d’ús personal, devia funcionar com a fermall per a tela.

TORNAR AMUNT6. Fíbula anul·lar

Estat de conservació: Restaurada.
Tipologia: Tipus 2e-Var.II (INIESTA SANMARTÍN, 1983, p. 121-22).
Dimensions: H 1,7 cm; D anell 2,5 cm; L agulla 1,5 cm; L peu 0,7 cm.
Núm. d’inventari: 100032
Núm. catàleg 2002: 63
Procedència: Necròpolis del Torrelló del Boverot (Onda, Castelló)
Cronologia: Segle IV aC
Descripció: Fermall hispànic realitzat en bronze que es caracteritza per tenir el pont de timbal i el ressort de xarnera; l’anell i l’agulla, també amb ressort de xarnera, són de secció quadrangular. El peu presenta una mortalla curta.

TORNAR AMUNT7. Guaspa o virolla de llança

Estat de conservació: Restaurat.
Tipologia: Tipus curt (GARCÍA CANO, 1997, p. 208).
Dimensions: L 8,6 cm; Dp 1,9 cm; Dd 0,6 cm; Gpd 0,3 cm.
Núm. d’inventari: 100029
Núm. catàleg 2002: 59
Procedència: Necròpolis del Torrelló del Boverot (Onda, Castelló)
Cronologia: Segle II aC
Descripció: Guaspa xicoteta. Es tracta d’un element accessori de la llança, fabricat a partir d’una làmina de ferro batut, de perfil cònic amb embocadura circular i extrem punxegut.

TORNAR AMUNT8. Fragment de fre de cavall

Estat de conservació: Restaurat.
Dimensions: H 3,7 cm; D 5,2 cm; G 0,5 cm.
Núm. d’inventari: 100027
Núm. catàleg 2002: 57
Procedència: Necròpolis del Torrelló del Boverot (Onda, Castelló)
Cronologia: Tombant el segle V aC
Descripció: Fragment exterior d’un fre o mos de cavall de tipus recolzat, fabricat en ferro mitjançant la tècnica del martellejat de calent en calent. La possessió d’un cavall indicava una certa situació socioeconòmica i política, però no podem assenyalar una cavalleria ibera en aquest segle de la forma com es desenvoluparà amb les Guerres Púniques; el cavall devia usar-se com a mitjà de desplaçament del guerrer fins al lloc del combat, que devia ser a peu pla.

TORNAR AMUNT9. Guaspa o virolla de llança

Estat de conservació: Restaurat.
Tipologia: Tipus mitjà (GARCÍA CANO, 1997, p. 208-209).
Dimensions: L 13,3 cm; Dp 2,4 cm; Dd 0,3 cm; Gpd 0,2 cm.
Núm. d’inventari: 100028
Núm. catàleg 2002: 58
Procedència: Necròpolis del Torrelló del Boverot (Onda, Castelló)
Cronologia: Segle II aC
Descripció: Aquesta guaspa, de grandària mitjana, constituïa un element accessori de la llança. Fabricada a partir d’una làmina de ferro batut, el seu perfil és cònic, amb l’embocadura circular i l’extrem punxegut.

TORNAR AMUNT10. Aleta d’una manilla d’escut

Estat de conservació: Restaurada.
Dimensions: L 20 cm; Ap 5,6 cm; Ad 2 cm; G 1,7 cm.
Núm. d’inventari: 100034
Núm. catàleg 2002: 65
Procedència: Necròpolis del Torrelló del Boverot (Onda, Castelló)
Cronologia: Tombant el segle V aC
Descripció: Fragment d’aleta d’una manilla d’escut ibèric fabricat en ferro. La manilla, en la forma original, devia constar de dues parts, l’empunyadura –l’agafador–, realitzat amb una làmina de ferro, de secció circular, doblegada sobre si mateixa, i dues aletes de tendència triangular que tenen els elements d’enganxall de la zona metàl·lica de l’escut amb la superfície de fusta. La subjecció es devia realitzar amb claus de cap arrodonit; la corretja que servia per a penjar l’escut en bandolera es devia subjectar a les aletes a partir d’unes anelles. Possiblement aquesta manilla pertanyia a un escut rodó i xicotet, típic de la cultura ibèrica, anomenat caetra, documentat en les representacions escultòriques, i que representa, dins de la panòplia ibèrica, l’arma defensiva per excel·lència.

TORNAR AMUNT11. Fragment de falcata ibèrica

Estat de conservació: Restaurada.
Dimensions: L 37 cm; L empunyadura 12 cm; G empunyadura 0,9 cm; G fulla 0,6 cm.
Núm. d’inventari: 100035.
Núm. catàleg 2002: 66
Procedència: Necròpolis del Torrelló del Boverot (Onda, Castelló)
Cronologia: Final del segle V aC
Descripció: De fulla corba i empunyadura acabada en forma de cap de cavall. Conservem l’empunyadura amb nou rebles i un fragment de la fulla, forjada en ferro mitjançant la tècnica del martellejat en calent. Aquest model d’espasa ibèrica és un dels dos tipus existents en aquesta cultura, el més significatiu del món ibèric. Les restes de la falcata van aparèixer doblegades, perquè ja va ser dipositada en aquestes condicions com a aixovar del difunt.

TORNAR AMUNT12. Fulla d’espasa recta

Estat de conservació: Restaurada.
Dimensions: L 24 cm; Ap 4,5 cm; Am 3,9 cm; Ad 1,9 cm; G 0,9 cm.
Núm. d’inventari: 100036
Núm. catàleg 2002: 67
Procedència: Necròpolis del Torrelló del Boverot (Onda, Castelló)
Cronologia: Final del segle V aC
Descripció: Part d’una fulla d’arma ofensiva forjada en ferro i modelada amb la tècnica del martellejat de calent en calent. Presenta una lleugera pèrdua de material metàl·lic que li atorga la sensació de curvatura.

TORNAR AMUNT13. Punta de llança

Estat de conservació: Restaurada.
Dimensions: L 31,5 cm; Ap 2,6 cm; Am 2,5, Ad 0,9 cm; G fulla 0,3 cm.
Núm. d’inventari: 100037
Núm. catàleg 2002: 68
Procedència: Necròpolis del Torrelló del Boverot (Onda, Castelló)
Cronologia: Final del segle V aC
Descripció: Punta de llança d’enganxall tubular que es va forjar en ferro mitjançant la fosa en motlle i posterior martellejat de calent en calent. Cal remarcar la base de l’enganxall, un fragment de plata amb sis incisions curtes que probablement indiquen una decoració major de la conservada; així podia tractar-se de l’arma d’algun aristòcrata. La llança era, dins de la panòplia guerrera ibèrica, l’arma ofensiva per excel·lència durant els enfrontaments bèl·lics; de fulla i asta pesada, constituïa l’arma ideal per al combat cos a cos.

TORNAR AMUNT14. Fragments d’una fulla d’espasa recta

Estat de conservació: Restaurada.
Dimensions: L 34 cm; Ap 4,3 cm; Am 3,9 cm; Ad 1,1 cm; G 0,7 cm.
Núm. d’inventari: 100038
Núm. catàleg 2002: 69
Procedència: Necròpolis del Torrelló del Boverot (Onda, Castelló)
Cronologia: Final del segle V aC
Descripció: Fulla d’espasa forjada en ferro, sense empunyadura, que presenta unes canals centrals en la superfície; devia conformar una forma llarga esmolada amb un doble tall lateral. Aquest tipus d’espasa, de fulla recta, és un altre dels models que s’utilitzaren en la panòplia guerrera ibèrica; es tracta, a més, del model més comú a la resta de pobles de la península ibèrica, el gladius hispaniense, que serà adoptat pels legionaris romans a partir del segle II aC.

TORNAR AMUNT15. Gran urna

Estat de conservació: Restaurada.
Tipologia: A.I.2 (MATA, BONET, 1992, p. 125).
Dimensions: H 48 cm; Dmx 44 cm; Dbs 12 cm.
Núm. d’inventari: 100039
Núm. catàleg 2002: 71
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle II aC
Descripció: Recipient profund utilitzat com a urna cinerària. Modelada a torn amb argila taronja i desgreixant fi, de cocció oxidant. Manté un perfil bitroncocònic, el tradicional en la cultura ibèrica. Amb una base anellada, li manca el terç superior però conserva una profusa decoració en color roig que es disposa en dues franges principals ubicades en la meitat superior i separades per mitjà de l’associació de bandes entre filets. En la franja superior trobem l’alternança repetitiva de dos grups de cercles concèntrics entre motius de teuladets i d’altres figures geomètriques. La franja inferior disposa de semicercles concèntrics intersecats, amb espais plens de color roig o amb un motiu serpentí, que forma una repetició.

TORNAR AMUNT16. Gran urna de perfil bitroncocònic

Estat de conservació: Restaurada.
Dimensions: H 36 cm; Dmx 40 cm; Gpd 0,5 cm.
Núm. d’inventari: 100040
Núm. catàleg 2002: 70
Procedència: Necròpolis del Torrelló del Boverot (Onda, Castelló)
Cronologia: Segle II aC
Descripció: Recipient profund modelat a torn amb argila taronja i desgreixant molt fi, cuit en atmosfera oxidant. El perfil és bitroncocònic, amb una base umbilicada. Aquesta urna va ser coberta amb una galba de color blanquinós; cal destacar el peculiar esquema decoratiu, previ i posterior a la cocció. La decoració de la part inferior, realitzada postcocció, consisteix en uns pètals o motius radiats perfilats en negre i que emmarquen uns altres de color roig intens, que formen un total de deu. Aquest esquema es reprodueix sobre la galba blanca de la peça. En la part superior de l’urna es disposa la decoració típicament ibèrica, realitzada abans de la cocció. El diàmetre màxim apareix ressaltat per una banda entre filets de color roig vinós. A dalt, delimitat per un altre filet, trobem una sèrie de semicercles concèntrics intersecats amb aquells que la unió queda ressaltada per una extensió de pintura. La decoració acaba en uns temes vegetals de fulla d’heura i serpentins que conformen el primer fris decoratiu. Cal destacar que aquesta urna, molt possiblement, va estar encarregada per a dipositar les cendres del difunt i va estar soterrada en un clot de forma més o menys circular, tallat a gratcient per a la utilització com a dipòsit funerari.
Bibliografia: CLAUSELL CANTAVELLA, G. (1999a), p. 496.

TORNAR AMUNT17. Tapadora

Estat de conservació: Restaurada.
Tipologia: A.V.1.1 (MATA, BONET, 1992, p. 136)
Dimensions: H 14,3cm; Dmx 36,7 cm; Gpd 0,6 cm.
Núm. d’inventari: 100041
Núm. catàleg 2002: 72
Procedència: Necròpolis del Torrelló del Boverot (Onda, Castelló)
Cronologia: Segle II aC
Descripció: Recipient obert i pla, modelat a torn amb argila taronja i desgreixant fi, cuita en atmosfera oxidant. La decoració exterior és una de les formes més imitades des d’antic, l’assimilació de la qual, en el repertori de formes de la ceràmica ibèrica, va ser completa. Es tracta d’un receptacle gran, de perfil troncocònic amb la vora, el llavi, entrant, que presenta un esquema decoratiu amb pintura color marró que es disposa de la manera següent: a l’inici de la vora convergent trobem una banda entre dos filets; aquest mateix motiu decoratiu apareix en el terç inferior de la peça però menor; l’espai delimitat per aquestes sanefes queda dividit en dos per sengles filets paral·lels; en la part superior es disposen grups de semicercles concèntrics separats per motius en teuladet; en la meitat inferior trobem novament els semicercles concèntrics, però d’una mida menor, dibuixats simètricament amb els de la sanefa superior, separats pels motius de teuladet, de forma que es crea una repetició per tota la superfície. Al costat de la zona del pom hi ha una sanefa de dents de llop que completa la decoració.

TORNAR AMUNT18. Bol decorat

Estat de conservació: Restaurat.
Tipologia: A.III.9 (MATA, BONET, 1992, p. 134).
Dimensions: H 8 cm; Dmx 15,5 cm; Db 15,5 cm; Dbs 5,4 cm; H peu 0,9 cm; Gpd 0,4 cm.
Núm. d’inventari: 100046
Núm. catàleg 2002: 76
Procedència: Necròpolis del Torrelló del Boverot (Onda, Castelló)
Cronologia: Segle II aC
Descripció: Receptacle obert modelat a torn amb argila de tonalitats ocres i cocció oxidant, amb la vora sense diferenciar i de forma semiesfèrica; la base és de peu anellat. El que destaca és l’esquema decoratiu, postcocció, relacionat sempre amb les gerres que van aparèixer juntament amb aquest bol. Pel que fa a l’esquema decoratiu, observem al costat del llavi, internament, una banda de pintura roja igual a la de la cara exterior. Per sota de l’exterior, es disposen una sèrie de lòbuls radiats amb línies negres que emmarquen unes altres de roges, en l’interior de les quals hi ha uns punts del mateix to. Unes altres línies de tonalitat negra comporten tintes planes blanques. Aquesta decoració es va fer a gratcient per a aquest enterrament; devia pertànyer a una determinada família acomodada o, almenys, d’un cert estatus del poblat del Torrelló.
Bibliografia: CLAUSELL CANTAVELLA, G. (1999a), p. 497.

TORNAR AMUNT19. Gerra amb muscle

Estat de conservació: Restaurada.
Tipologia: A.II.2.1.1 (MATA, BONET, 1992, p. 127).
Dimensions: H 21,3 cm; Dmx 23,5 cm; Db 13,5 cm; Dbs 7,5 cm; Gpd 0,5 cm.
Núm. d’inventari: 100047
Núm. catàleg 2002: 77
Procedència: Necròpolis del Torrelló del Boverot (Onda, Castelló)
Cronologia: Segle II aC
Descripció: Gerreta profunda, modelada a torn amb argila taronja i de cocció oxidant. Amb base de peu anellada, es distingeix pel perfil bitroncocònic, amb una inflexió en el muscle que separa el cos de la boca i un parell d’anses. Aquest receptacle conserva una profusa decoració, realitzada en to roig vinós, que es divideix en dos frisos separats per una banda entre filets. El fris superior, en el qual es desplega una decoració vegetal i geomètrica, se subdivideix en dos panells, tant a causa de la decoració de filets verticals com de l’aplicació de les anses. Al panell que es conserva sencer trobem una fulla d’heura central, d’una grandària considerable, de la qual ixen uns motius serpentins i unes tiges. A partir d’ací trobem uns motius geomètrics, d’una banda triangles i d’una altra distintes fletxes i motius per farcir l’espai, com ara S i aspes, que convergeixen cap a unes flors de tipus smilax. Aquest conjunt acaba en uns filets fins que tanquen una línia vertical sinuosa; sota les anses trobem un triangle. L’altre panell comença amb un reticulat vertical al qual s’adossen unes volutes; aquesta mètopa acaba amb una línia sinuosa. El fris inferior es va pintar postcocció amb una paleta cromàtica basada en el blanc, el negre i el roig. La decoració consisteix en uns pètals o lòbuls radiats en negre, en l’interior dels quals es van plasmar uns altres en to roig i blanc, aquests bastant deteriorats. En la meitat de la peça, entre els motius radiats més grans, s’afegeixen uns pètals o llàgrimes perfilades en negre que se superposen a la banda i el filet del diàmetre màxim.
Bibliografia: CLAUSELL CANTAVELLA, G. (1999a), p. 497; CLAUSELL CANTAVELLA, G. (1999c), p. 117-118.

TORNAR AMUNT20. Sivella de cinturó

Estat de conservació: Restaurada.
Dimensions: L 4,5 cm; A 3,7 cm; G 0,9 cm; L agulla 3,1 cm.
Núm. d’inventari: 100043
Núm. catàleg 2002: 74
Procedència: Necròpolis del Torrelló del Boverot (Onda, Castelló)
Cronologia: Segle II aC
Descripció: Sivella completa de secció semicircular i forjada en ferro. D’ús personal, degué pertànyer a alguna corretja o cinturó del difunt.

TORNAR AMUNT21. Fragment d’un possible torques

Estat de conservació: Restaurat.
Dimensions: L 8,5 cm; G 0,3-0,4 cm.
Núm. d’inventari: 100042
Núm. catàleg 2002: 73
Procedència: Necròpolis del Torrelló del Boverot (Onda, Castelló).
Cronologia: Segle II aC
Descripció: Fragment d’un possible torques que presenta una secció rectangular fabricat en bronze i fos en motlle. Destaca un dels extrems tornejats que possiblement acabava en forma esfèrica. El torques era una espècie de collar d’una sola peça que portaven els guerrers.

TORNAR AMUNT22. Fusaiola bitroncocònica

Estat de conservació: Restaurada.
Tipologia: A.V.8.1.5 (MATA, BONET, 1992, p. 139).
Dimensions: H 1,8 cm; Dmx 2,2 cm; D bases 1,4 cm.
Núm. d’inventari: 100045
Núm. catàleg 2002: 75
Procedència: Necròpolis del Torrelló del Boverot (Onda, Castelló)
Cronologia: Segle II aC
Descripció: Modelada en argila, de perfil bitroncocònic i acèfala, presenta un orifici perpendicular que la travessa. El que atorga certa personalitat a aquesta peça és la decoració puntejada abans de la cocció. La decoració es distribueix amb cura, de forma simètrica; conforma un dibuix geomètric de triangles ubicats entre les tres línies centrals de puntejat en la zona del diàmetre màxim; les dues línies, també puntejades, se situen en cadascun dels extrems.
Bibliografia: CLAUSELL CANTAVELLA, G. (1999a), p. 496.

TORNAR AMUNT23. Anella de secció circular

Estat de conservació: Restaurada.
Dimensions: D 5,5 cm; G 0,9 cm.
Núm. d’inventari: 100044
Núm. catàleg 2002: 60
Procedència: Necròpolis del Torrelló del Boverot (Onda, Castelló)
Cronologia: Segle II aC
Descripció: Anella completa, de secció circular, modelada en bronze utilitzant la tècnica de forja del martellejat de calent en calent.

TORNAR AMUNT