Museu Municipal d'Almassora

Vitrina 5
300 - 140 aC

Presenta una majoria absoluta de peces ja plenament integrades en la cultura ibèrica i el desenvolupament total del torn de terrissaire. Les decoracions són generalment de color roig vinós; evolucionen, de dibuixos geomètrics i lineals, a peces amb un desenvolupament de temes vegetals, antropomorfs i escenes en general. Trobem una gran varietat tipològica de peces: vaixella en general, pesos de teler, etc. Apareixen també ceràmiques importades d’Itàlia, com la ceràmica campaniana.


1. Càlat, barret de copa

Estat de conservació: Restaurat.
Tipologia: A.II.7.1 (MATA, BONET, 1992, p. 129-130).
Dimensions: Hmc 10,2 cm; Db 16 cm; Gpd 0,8 cm.
Núm. d’inventari: 100013
Núm. catàleg 2002: 40
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segles III-II aC.
Descripció: Aquest càlat, modelat a torn amb argila ataronjada i desgreixant molt fi, conserva només part del cos i del llavi, de tipus motllurat. La peça es troba decorada amb motius realitzats en pintura roja entre els que trobem l’associació de banda entre un filet dalt i dos a sota, amb una franja precedida per una sanefa més ampla decorada amb elements geomètrics triangulars i elements vegetals de fulla d’heura; a més trobem elements serpentiformes.

TORNAR AMUNT2. Càlat, barret de copa

Estat de conservació: Restaurat.
Tipologia: A.II.7.1 (MATA, BONET, 1992, p. 129-130).
Dimensions: H 14,2 cm; Db 16,5 cm; Gpd 0,8 cm.
Núm. d’inventari: 100012
Núm. catàleg 2002: 39
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segles III-II aC.
Descripció: Modelat a torn en argila ataronjada, desgreixant molt fi i cocció oxidant. El perfil és cilíndric amb un llavi motllurat; no se’n conserva la base, molt probablement còncava. Les decoracions que presenta en el cos es troben emmarcades entre dues franges formades per l’associació de banda entre dos filets. L’esquema decoratiu es disposa en grups de tres semicercles concèntrics que s’intercalen i omplen de pintura l’espai de la intercalació; acompanya el disseny, una banda de motius esquemàtics en forma de S. El càlat és un receptacle obert, un dels pocs tipus ceràmics que es van exportar fora de l’àmbit de la cultura ibèrica i que perdura, fins i tot, després de la conquesta romana. Amb un ús domèstic, possiblement era un contenidor de mel.

TORNAR AMUNT3. Lebes ibèric

Estat de conservació: Restaurat.
Tipologia: A.II.6.2 (MATA, BONET, 1992, p. 129).
Dimensions: H 27 cm; Dmx 38,1 cm; Db 32,6 cm; Dbs 9,6 cm.
Núm. d’inventari: 100014
Núm. catàleg 2002: 42
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segles III-II aC.
Descripció: Receptacle de mida gran, modelat a torn amb argila ataronjada, desgreixant molt fi i de cocció oxidant. El lebes és un recipient ample, com un cossi, de perfil amb tendència globular, llavi diferenciat i motllurat, que no posseeix anses. De base còncava, aquesta peça llueix un dibuix senzill en pintura roja que ocupa la motllura del llavi. La decoració principal es desenvolupa en el cos de la peça, es troba emmarcada per dues associacions de banda entre filets i consta de semicercles concèntrics, separats cada grup amb una ampla franja de motius en forma de teuladet. Cal destacar, en el terç inferior, un traç aïllat, que dona pas a un motiu serpentí transversal, que podria identificar-se com la firma del pintor de la peça. El lebes és l’adaptació ibèrica de la cratera grega, amb una utilitat clarament domèstica.
Bibliografia: CLAUSELL, G.; IZQUIERDO, I.; ARASA, F. (2000), p. 89

TORNAR AMUNT4. Pes de teler paral·lelepipèdic

Estat de conservació: Bo.
Tipologia: A.V.7.3 (MATA, BONET, 1992, p. 138-139).
Dimensions: H 9 cm; Ap 6 cm; Ad 5,5 cm; G 3,5 cm.
Núm. d’inventari: 42854
Núm. catàleg 2002: 43
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle II aC.
Descripció: Fabricat en argila i d’aspecte massís, presenta un únic orifici de suspensió; el perfil és paral·lelepipèdic, la cara inferior i superior són rectangulars. Feia de contrapès, normalment d’un teler.

TORNAR AMUNT5. Pes de teler paral·lelepipèdic

Estat de conservació: Bo.
Tipologia: A.V.7.3 (MATA, BONET, 1992, p. 138-39).
Dimensions: H 11 cm; Ap 7,9 cm; Ad 7,3 cm; G 2,3 cm.
Núm. d’inventari: 44267
Núm. catàleg 2002: 44
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle II aC.
Descripció: Pondus o pes de teler d’argila massissa amb una sola perforació destinada a la suspensió del contrapès; de perfil paral·lelepipèdic, la cara inferior i la superior són rectangulars.

TORNAR AMUNT6. Vas caliciforme

Estat de conservació: Restaurat.
Tipologia: A.III.4.1.1 (MATA, BONET, 1992, p. 132-33).
Dimensions: H 9 cm, Dmx 12 cm; Db 11 cm; Dbs 5,5 cm; Gpd 0,4 cm.
Núm. d’inventari: 21153
Núm. catàleg 2002: 46
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle II aC.
Descripció: Vas caliciforme gran, modelat a torn amb una argila de color gris, de cocció reductora. Es caracteritza per tenir un perfil globular amb un coll cilíndric separat del cos per un muscle arrodonit. De base còncava o umbilicada, té el llavi rafegut i arrodonit.

TORNAR AMUNT7. Part mòbil d’un molí circular

Estat de conservació: Bo.
Dimensions: H 23 cm; D 37 cm.
Núm. d’inventari: 100015
Núm. catàleg 2002: 41
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle II aC.
Descripció: Part d’un molí circular i rotatori que va ser tallat en gres roig; segons la terminologia llatina, es denomina catillus. Aquest és un altre tipus de molí documentat en la cultura ibèrica. El catillus presenta uns ancoratges per a poder realitzar el moviment rotatori de la mòlta sobre la part passiva, o fixa anomenada meta i que no es conserva, amb un perfecte acoblament per mitjà d’un eix vertical. El gra es devia d’introduir per l’obertura de l’eix, mentre queia entre les cares en contacte del catillus i la meta; així es produïa el fregament del gra per a l’obtenció de la farina, que devia descendir pels costats del molí. Les proves que han estat realitzades amb molins d’aquest tipus han permès calcular que la quantitat de gra transformat en farina era de 6 kg/h.

TORNAR AMUNT8. Vas caliciforme

Estat de conservació: Bo.
Tipologia: A.III.4.2 (MATA, BONET, 1992, p. 132-133).
Dimensions: H 5,4 cm; Dmx 8,9 cm, Db 8,8 cm; Dbs 3 cm; Gpd 0,2 cm.
Núm. d’inventari: 100016
Núm. catàleg 2002: 45
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle II aC.
Descripció: Vas xicotet, caliciforme, modelat a torn amb argila grisa i desgreixant molt fi. De cocció reductora, es tracta d’una peça de vaixella d’ús domèstic caracteritzada per l’absència d’un coll desenvolupat. El perfil és globular, amb el llavi arrodonit i la base còncava o umbilicada. El vas caliciforme és una forma ibèrica que trobem ja en les primeres fases d’aquesta cultura.

TORNAR AMUNT9. Virolla de javelina

Estat de conservació: Restaurat.
Tipologia: Tipus curt (GARCÍA CANO, 1997, p. 208).
Dimensions: L 4,7 cm; Ap 1 cm; Ad 0,2 cm.
Núm. d’inventari: 100017
Núm. catàleg 2002: 47
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle II aC.
Descripció: Peça de perfil cònic amb l’embocadura circular i l’extrem punxegut, fabricada a partir d’una làmina de ferro batut. La virolla és un element accessori d’una llança o javelina que pot oferir una utilitat quàdruple: clavar l’arma en el sòl quan no s’usa per evitar que l’asta de fusta s’ascle, exercir de contrapès de la punta per eludir que el centre de gravetat es desplace cap avant, fer de segona punta si en el combat es trenca l’asta i, finalment, servir per a rematar els enemics caiguts en la batalla.

TORNAR AMUNT10. Plat ibèric de vora entrant o pàtera

Estat de conservació: Restaurada.
Tipologia: A.III.8.2.1 (MATA, BONET, 1992, p. 134).
Dimensions: H 8,5 cm; Dmx 24 cm; Db 22,5 cm; Dbs 10,5 cm.
Núm. d’inventari: 100018
Núm. catàleg 2002: 48
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle III aC.
Descripció: Peça modelada a torn amb argila ataronjada, desgreixant finíssim, amb una cocció oxidant. Es tracta d’un receptacle obert, pla i de mida gran, amb la vora entrant, per la qual cosa també s’anomena pàtera. Conserva una base de peu alt i és una peça de la vaixella domèstica ibèrica.

TORNAR AMUNT11. Plat de vernís negre

Estat de conservació: Restaurat.
Tipologia: Lamboglia 36-A.
Dimensions: H 5 cm; Dmx 26,2 cm; Db 22,3 cm; Dbs 7,7 cm; H peu 1,5 cm.
Núm. d’inventari: 100019
Núm. catàleg 2002: 49
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle II aC.
Descripció: Plat de vaixella que pertany a la ceràmica coneguda amb el nom de campaniana A; realitzada a torn amb una argila ataronjada de cocció oxidant amb tota la superfície de la peça coberta per un vernís de color negre que li atorga un cert reflex metàl·lic. L’origen de producció es troba en la Campània (Itàlia) i marca una cronologia molt precisa per al nivell en què es documenta ja que es tracta d’una peça de vaixella de luxe que demostra el comerç d’aquesta zona italiana amb les terres ibèriques.
Bibliografia: ARASA, F. (2001), p. 104.

TORNAR AMUNT12. Lebes ibèric

Estat de conservació: Restaurat.
Tipologia: A.II.6 (MATA, BONET, 1992, p. 129).
Dimensions: Hmc 24,7 cm; Dmx 33,5 cm; Gpd 0,4 cm.
Núm. d’inventari: 40093/41040
Núm. catàleg 2002: 118
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: 200-150 aC.
Descripció: Peça de grans dimensions modelada a torn amb argila taronja i cuita en una atmosfera d’oxidació. És un recipient obert amb perfil de tendència globular, del qual no coneixem el tipus del llavi ni la base que tenia, en no conservar-se. La decoració que s’exposa en les parets apareix en un to roig i es disposa en la meitat superior de la peça; l’esquema principal s’emmarca d’una banda entre filets, tant dalt com baix, i alterna amb un grup de semicercles concèntrics i un motiu de teuladet amb forma de columna. Per damunt de la banda de la part superior es coneixen restes de motius de teuladet, però sense que es puga deduir el plantejament pictòric que s’hi devia desenvolupar. Devia servir com a contenidor.

TORNAR AMUNT