Museu Municipal d'Almassora

Vitrina 4
610 - 570 aC

Continua la massiva ceràmica feta a mà, amb peces bàsicament destinades a la taula i la cuina. És en aquest precís moment quan arriben al Torrelló les primeres formes ibèriques, també del sud peninsular: les àmfores, una evolució pròpia de les fenícies, en les quals es transportaria i comercialitzarien els mateixos productes (vi i saladures).


1. Vas cilíndric

Estat de conservació: Restaurat.
Dimensions: H 13,2 cm; Dmx 16,6 cm; Db 15,5 cm; Dbs 9,3 cm; Gpd 0,7 cm.
Núm. d’inventari: 7032
Núm. catàleg 2002: 35
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VI aC
Descripció: Vas xicotet modelat a mà en argila ocre, amb desgreixant i cocció reductora. De perfil cilíndric, posseeix una base plana amb taló indicat i la vora exvasada amb un llavi bisellat en la cara exterior. L’obertura de la boca és una mica irregular.

TORNAR AMUNT2. Urna globular

Estat de conservació: Restaurat.
Dimensions: Hmc 15 cm; Dmx 26 cm; Db 19 cm; Gpd 0,8 cm.
Núm. d’inventari: 6854
Núm. catàleg 2002: no inclòs.
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VI aC
Descripció: Atuell realitzat amb argila marró i cocció reductora. De superfície polida, presenta un perfil totalment globular, el peu (no restaurat) és anellat, amb el coll recte i el llavi divergent.

TORNAR AMUNT3. Gerra ibèrica amb muscle

Estat de conservació: Restaurada.
Tipologia: A.I.2.1 (MATA, BONET, 1992, p. 125).
Dimensions: H 57 cm; Dmx 35 cm, Db 26,8 cm; Dbs 13,2 cm.
Núm. d’inventari: 9690
Núm. catàleg 2002: 36
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VI aC
Descripció: Aquest gran recipient, destinat al emmagatzematge o transport, es va modelar a torn amb argila de color ataronjat i va ser cuit en atmosfera oxidant. Es tracta d’una gran gerra de perfil cilíndric amb el llavi tornat cap a l’exterior i base amb òmfal. No conserva anses de cap tipus i té canaletes suaus en el terç inferior del cos provocades, molt probablement, pel moviment de la peça en el torn. Disposa de tres senzilles bandes de color roig, en la zona central del cos, com a decoració.
Bibliografia: CLAUSELL CANTAVELLA, G. (1998b), p. 188.

TORNAR AMUNT4. Àmfora ibèrica

Estat de conservació: Restaurada.
Tipologia: A.I.1.2.2 (MATA, BONET, 1992, p. 124-25).
Dimensions: H 71 cm; Dmx 38,5 cm; Db 14 cm; Gpd 0,8 cm.
Núm. d’inventari: 9704
Núm. catàleg 2002: 38
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Inicis del segle VI aC
Descripció: Es tracta d’un recipient pregon i tancat, modelat a torn amb argila ataronjada i cuit en atmosfera oxidant. De perfil amb forma de bot, té el llavi arrodonit i només conserva l’arrancada d’una de les dues anses de secció circular. Aquest tipus de perfil pot provenir de variants de models fenicis del sud-est peninsular. La seua funció de emmagatzematge i transport està prou testificada per les troballes en derelictes o jaciments.
Bibliografia: CLAUSELL, G.; FERNÁNDEZ, F.; JORDÁN, M. M.; SANFELIU, T. (1998), p. 48; CLAUSELL CANTAVELLA, G. (1998b), p. 186-187.

TORNAR AMUNT5. Base plana retallada

Estat de conservació: Restaurada.
Dimensions: H 6,5 cm; Dmx 15,9 cm; Dbs 10,6 cm; Gpd 1 cm.
Núm. d’inventari: 11660
Núm. catàleg 2002: 37
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VII aC
Descripció: Aquesta base amb taló indicat pertanyia a un receptacle fet a mà amb argila marró i desgreixant calcari. Cuita en atmosfera reductora, prèviament va estar espatulada tota la superfície. El més singular és que va ser retallada per a la seua utilització.

TORNAR AMUNT