Museu Municipal d'Almassora

Vitrina 3
650 - 620 aC

Les peces ceràmiques continuen, majoritàriament, realitzades a mà (vaixella de cuina i grans recipients utilitzats com a contenidors). Es donen noves formes treballades en el torn: bàsicament, vaixella de taula. De la mateixa manera, el treball del ferro també evoluciona, com ho demostra l’aparició de fíbules o imperdibles de doble ressort.


1. Vas troncocònic amb coll destacat

Estat de conservació: Bo.
Dimensions: H 15 cm; Dmx 12,5 cm; Db 12,2 cm; Dbs 7,4 cm, Hc 9,2 cm; Gpd 0,5 cm.
Núm. d’inventari: 10650
Núm. catàleg 2002: 27
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VII aC.
Descripció: Atuell modelat a mà amb argila marró grisenca i desgreixant de calcites, amb una cocció reductora. Del terç superior del perfil troncocònic arranca el coll amb el llavi bisellat intern. El suport es realitza en una base plana, amb taló indicat.

TORNAR AMUNT2. Vas de perfil en S

Estat de conservació: Bo.
Dimensions: H 11,6 cm; Dmx 11,4 cm; Db 10,8 cm; Dbs 8,3 cm; Gpd 0,5 cm.
Núm. d’inventari: 10651
Núm. catàleg 2002: 26
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VII aC
Descripció: Peça de vaixella domèstica realitzada a mà amb argila de color marró i desgreixant de calcita, de cocció reductora. Aquest vas es distingeix pel perfil en S, amb el llavi arrodonit i la base indicada.

TORNAR AMUNT3. Gerreta globular

Estat de conservació: Bo.
Dimensions: H 21 cm; Dmx 19,7 cm; Db 15,8 cm; Dbs 10 cm; Gpd 0,9 cm.
Núm. d’inventari: 101652
Núm. catàleg 2002: 28
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VII aC
Descripció: Vas modelat mà amb argila de color gris ocre, desgreixant de calcita visible i de cocció reductora. Peça de perfil globular amb el coll lleugerament destacat i llavi pla. La base és plana amb el taló indicat.

TORNAR AMUNT4. Gerra

Estat de conservació: Bo.
Dimensions: Hmc 33,5 cm; Dbs 11 cm; Gpd 0,9 cm.
Núm. d’inventari: 15303
Núm. catàleg 2002: 32
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Inicis del segle VII aC
Descripció: Només conservem un fragment del cos i la base, completa i plana. Es devia tractar, molt probablement, d’un gran contenidor modelat a mà amb argila marró i desgreixant de calcites, amb una cocció reductora.

TORNAR AMUNT5. Vas bitroncocònic

Estat de conservació: Restaurat.
Dimensions: H 12,7 cm; Dmx 23,5 cm; Dbc 19,5 cm; Dbs 11 cm; Hc 8,3 cm; Gpd 0,7 cm.
Núm. d’inventari: 9709
Núm. catàleg 2002: 30
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VII aC
Descripció: Vas modelat a mà amb argila marró amb desgreixant visible, de cocció reductora. De perfil bitroncocònic, la carena es troba molt marcada i d’ella arranca l’inici d’una ansa de secció anul·lar i incompleta. Manca l’altre element de prensió i la totalitat del coll, que per la tendència de les parets devia ser exvasat o divergent. La base és de peu anul•lar. L’atuell, brunyit en tota la superfície, és una producció a mà d’estil arcaic que presenta nombroses variants respecte de la ubicació de la carena i l’angle d’obertura del coll; així es tracta d’un tipus ceràmic de transició entre el bronze final i el ferro antic (MALUQUER, GRACIA, MUNILLA, 1990, p. 57).

TORNAR AMUNT6. Fragment d’agulla passadora de doble ressort

Estat de conservació: Restaurada.
Tipologia: Tipus II (INIESTA SANMARTÍN, 1983, p. 39-42).
Dimensions: Agulla 8,1 cm; Gp 0,5 cm; Gd 0,2 cm; ressort 1,8 cm.
Núm. d’inventari: 100010
Núm. catàleg 2002: 29
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VII aC
Descripció: Aquesta fíbula, encara que incompleta sembla que correspon a la variant de doble ressort. Aquest fermall de bronze va estar fabricat mitjançant la fosa en motlle; en conservem la totalitat de l’agulla i sis espirals d’una de les dues molles que la caracteritzaven. La fíbula o imperdible devia formar part de l’aixovar personal d’un individu, com a fermall.

TORNAR AMUNT7. Gerra amb coll destacat

Estat de conservació: Restaurada.
Dimensions: H 33,5 cm; Dmx 29,2 cm; Db 22,4 cm; Dbs 10,4 cm; Gpd 1 cm.
Núm. d’inventari: 9706
Núm. catàleg 2002: 34
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VII aC
Descripció: Recipient realitzat a mà amb argila de color gris ocre, desgreixant de quarsos i cocció reductora. És una gerra de perfil arrodonit que mostra el coll destacat i el llavi pla; el suport és pla i amb el peu massís.

TORNAR AMUNT8. Plat fenici

Estat de conservació: Restaurat.
Tipologia: Forma E-4 (GONZÁLEZ PRATS, 1983, p. 157).
Dimensions: H 7,3 cm; Db 23,8 cm; Dbs 9,7 cm; Gpd 0,7 cm.
Núm. d’inventari: 14489
Núm. catàleg 2002: 31
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VII aC
Descripció: Descripció: Peça de vaixella modelada a torn amb argila de color marró i abundant desgreixant de miques i esquist, cuita en atmosfera oxidant. Té el llavi entrant o còncau i reposa sobre una base plana de peu indicat. L’únic element decoratiu és un filet de color negre que recorre la cara externa del llavi. La procedència original es troba en els assentaments fenicis del sud-est peninsular i la presència en el jaciment d’Almassora indica una expansió comercial cap al llevant i el nord-est.
Bibliografia: CLAUSELL CANTAVELLA, G. (1998a), p. 242; CLAUSELL CANTAVELLA, G. (2001), p. 1772.

TORNAR AMUNT9. Gerra amb coll exvasat

Estat de conservació: Restaurada.
Dimensions: H 38,5 cm, Dmx 29,9 cm; Db 27,7 cm; Dbs 13,6 cm; Gpd 1,1 cm.
Núm. d’inventari: 9705
Núm. catàleg 2002: 33
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VII aC
Descripció: Recipient contenidor modelat a mà amb una argila grisa i desgreixant de mesura considerable, amb les parets enfosquides per causa de la cocció reductora. De perfil arrodonit, aquesta gerra té la base plana i el coll exvasat o divergent amb el llavi bisellat en la part interior.

TORNAR AMUNT